APA ile MLA formatı arasındaki farklar

APA ile MLA Formatı Arasındaki Genel Farklılıklar

MLA format genellikle, müzik, tiyatro, felsefe, film ve dillerle ilgili metinlerde kullanılırken APA formatı sosyal bilimlerle ilgili alanlarda sıkça kullanılır. İki format arasındaki farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Alıntıda tarih yayıncının ardından gelir ve parantez içerisinde değildir. APA formatta tarih yazarın arkasından belirtilir ve parantez içerisinde kullanılır.
MLA formatta yazarın hem ismi, hem de soy ismi yazılır. APA’da yazarın soy ismi ve isminin ise ilk harfi belirtilir.
MLA formatta başlığa gerek yoktur. APA formatta ise başlık sayfa başlığı her sayfada bulunur.
APA stilinde “abstract” yani “özet” kısmı bulunur.
MLA formatta yazılan makalelerin bir “thesis statement”i yani öne sürdüğü ve kanıtlamaya çalıştığı bir anafikir cümlesi, ifadesi bulunur.
Başlıktaki bütün önemli kelimelerin baş harfi büyük yazılır ve başlığın altı çizilir. Öte yadan, APA formatında başlığın, alt başlığın ilk kelimesinin ilk harfi veya özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Diğer her şey küçük harflerle yazılır. Ayrıca başlık, italik yazılır. 
Kaynak sayfası MLA formatta “works cited” yani “alıntı yapılan eserler” olarak 
belirtilirken APA formatında “bibliography” yani “bibliyografya veya kaynakça” olarak ifade edilir.
MLA’de metin içerisinde kaynak gösterimi yapılırken, yazarın soy ismi ile alıntı yapılan sayfanı numarası belirtilir; APA’da ise yazarın soy ismi ile eserin yayınlanma tarihi kullanılır. 
Yine metin içi alıntılarda MLA formatta yazılan sözcük ile sayılar arasında noktalama işaretleri veya sayfa numarasını belirten ibareler kullanılmaz. APA’da ise virgül ve bir sayfadan bahsediliyorsa “p” yani “s” kullanılır.
Örnek: MLA => (Burns 101)
APA => (Burns, 1999, p. 4) veya (Burns, 1999, s. 4)
APA formatta yazılmış makalede kullanılabilecek kaynaklar, deneysel çalışmalar, eleştiri yazıları, vaka çalışmaları ve meta analizler olabilir. MLA format için ise, örnekler, istatistikler, tanımlar, tarihi kanıtlar, grafikler, haritalar ve farklı görsellerdir.
 
Bu blog´taki yazının amacı: APA formatı ve MLA formatı arasındaki farklar ve benzerlikler, APA formatının önemini ise diğer yazımızda bulabilirsiniz. APA kuralı özellikleri, APA kuralının gereklilikleri de aynı sayfada yer almaktadır.
 
Faydalanılan kaynaklar: http://academictips.org/mla-format/general-differences-between-mla-and-apa/
http://www.avc.edu/studentservices/lc/documents/MLAandAPAFacAcad.2012.pdf
 
 
 
 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİYSEN HOCAMIZ OL
Algoritma, tamamen mantık demektir. Algoritma kelimesi ilk defa Özbekistanda kullanılmıştır. Günümüzde aklınıza gelen her türlü elektronik cihazın içindeki yazılımın özü algoritmadır. Devamı »
. İşte Makale ve Tez de bu konuşma tarzının yazıya dökülmüş hali gibidir. Normal mesajlaşma veya yazı dilinin yanında, belli kurallara dikkat ederek anlatılmak istenen konuyu referanslarıyla açıklamaktadır. Bu yüzden, makale ve tez yaza Devamı »
Çalışmalarınız konularında uzman BOĞAZİÇİ´Lİ öğrenciler tarafından büyük bir titizlik ve özenle sağlanmaktadır. Yazılan makaleler ve ödevler kesinlikle Kopyala-Yapıştır ile yapılmamaktadır. Devamı »
Makale - Tez nasıl yazılır? Bu sorunun cevabını bu yazı içerisinde vermeye çalışacağım. Makale veya tez yazımı tahmin edildiğinden daha zor bir iştir. Devamı »